• Dovanų kuponu, už jame nurodytą sumą, galima atsiskaityti už lazerinės epilacijos procedūras Grand Lumeni centre A.Juozapavičiaus g. 9A,Vilniuje.
  • Jeigu išsirinktų paslaugų kaina viršija Dovanų kupone nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti papildomai. Jeigu išsirinktų paslaugų kaina mažesnė už sumą, nurodytą Dovanų kupone, skirtumas negrąžinamas.
  • Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas ir negali būti grąžinamas pardavėjui.
  • Dovanų kupone nurodyta suma nesmulkinama.
  • Vieno Dovanų kupono neišnaudotas likutis gali būti panaudotas kitai lazerinės epilacijos paslaugai.
  • Vienu Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas.
  • Dovanų kuponas galioja iki datos, nurodytos ant kupono.
  • Pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui, Dovanų kuponas laikomas negaliojančiu.
  • Galiojimo laikas negali būti pratęstas. Pamesti ar kitaip prarasti nepanaudoti Dovanų kuponai nekeičiami į naujus; Dovanų kuponu negalima atsiskaityti už kitus dovanų kuponus.
  • Pirkėjų sumokėtos sumos, Dovanų kuponams įsigyti, savo esme laikomos avansu. Pirkėjams pageidaujant išrašomos PVM sąskaitos-faktūros tiktai po prekės įsigijimo.
  • Dovanų kuponą įsigyjantis asmuo, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad yra susipažinęs su jo panaudojimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Grand Lumeni pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.grandlumeni.lt. Pagarbiai,