Akcijos nesumuojamos
* Atskiriems impulsams akcijos nesuteikiamos